Organizacja zagranicznej wizyty studyjnej wraz z zapewnieniem mentorów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:1) organizacji (transport, nocleg, wyżywienie) wyjazdu zagranicznego (wizyty studyjnej) na Kretę w projekcie „Geo4work rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2) świadczeniu usługi mentora grupy projektowej ze strony pracodawcy podczas wizyty studyjnej (3 osoby x 40h). Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.03.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się