COW-ZAF 27.WL.1.2017

» Opis zapytania

Organizacja wypoczynku letniego dla wychowanków Centrum Opiekuńczo–
Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespołów Opiekuńczo-Wychowawczych
Nr 1, 2, 3, 4.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) przewóz uczestników w obie strony,
b) zakwaterowanie,
c) pełne wyżywienie (4 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
d) opiekę medyczną, w tym zakup leków,
e) opiekę pedagogiczną sprawowaną przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje,
f) bogaty program zajęć i wycieczek,2. Transport:
• zapewnienia transportu uczestników wypoczynku letniego w obie strony autokarem sprawnym technicznie, posiadającym ważne badania techniczne, ważne ubezpieczenie OC, AC, NW oraz sprawną klimatyzację i toaletę,
przewozy powinny być zorganizowane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1907),
zapewnienia wymaganej przepisami prawa ilości kierowców, kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia do kierowania autokarami i przewozu osób,
przejazd powinien być zorganizowany i przeprowadzony w ciągu dnia,
zapewnienia w przypadku awarii autokaru, autokaru zastępczego na własny koszt, spełniającego wymagania określone w SIWZ,
podstawienia autokaru co najmniej 30 min przed planowanym wyjazdem,
zorganizowania i zrealizowania przewozu dzieci i młodzieży uczestników wypoczynku letniego w dniu rozpoczęcia wypoczynku sprzed siedziby Zamawiającego w Sosnowcu na miejsce pobytu oraz w dniu zakończenia wypoczynku letniego z miejsca pobytu przed siedzibę Zamawiającego w Sosnowcu,
zapewnienia podróży autokarem tylko uczestników wypoczynku letniego skierowanych przez Zamawiającego,
zapewnienia uczestnikom wypoczynku letniego opieki kadry pedagogicznej od momentu przejęcia uczestnika wypoczynku letniego od rodzica lub opiekuna do czasu oddania go w ręce rodzica lub opiekuna w szczególności z zachowaniem warunków organizacji wypoczynku oraz wymogów wobec kwalifikacji i liczby kadry pedagogicznej, określonych w obowiązujących przepisach.

Zakwaterowanie:
zakwaterowania uczestników kolonii w ośrodku wypoczynkowym, spełniającym warunki określone w SIWZ,
zakwaterowania uczestników wypoczynku letniego w budynku/ach murowanych w rozumieniu przepisów Prawo budowlane,
Zamawiający wymaga, aby uczestnicy zostali zakwaterowani w budynku/ach razem z wychowawcami,
pokoje max. 6 osobowe wyposażone w niezbędny sprzęt z możliwością swobodnego rozpakowania bagażu. Pokoje bez łóżek piętrowych i dostawek. Łóżka jednoosobowe (tapczany) z czystą pościelą (kołdra, poduszka i prześcieradło). Do każdego łóżka powinna być przynależna szafka nocna, minimum jedna półka w szafie na dziecko. W pokoju szafa ubraniowa, stół oraz krzesła.
Wykonawca zapewni pobyt w ośrodku wypoczynkowym spełniającym wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno– sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska,
teren ośrodka winien być ogrodzony, oświetlony,
w przypadku wspólnej łazienki zapewnienia uczestnikom jednego WC maksymalnie na 10 uczestników, jednej umywalki z ciepłą i zimną wodą maksymalnie na 10 uczestników oraz jednego stanowiska prysznicowego z ciepłą i zimną wodą maksymalnie na 15 uczestników.
Łazienki muszą być czyste i estetyczne. Ciepła i zimna woda winna być dostępna 24 h / dobę,
udostępnienia uczestnikom wypoczynku letniego na terenie ośrodka wypoczynkowego, w którym zakwaterowana będzie grupa bezpłatnie sprawnych urządzeń rekreacyjno-sportowych m.in. placu zabaw, boiska do piłki nożnej, siatkówki, stołu do tenisa stołowego, sali świetlicowej wyposażonej m.in. w sprawny sprzęt RTV i dyskotekowy, miejsca na ognisko oraz innych obiektów i urządzeń zgodnie ze złożoną ofertą,


Wyżywienie:
zapewnienia uczestnikom wypoczynku letniego stołówki na terenie ośrodka wypoczynkowego, w którym zakwaterowani będą uczestnicy,
zapewnienia min. 4 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)– zgodnie z normami żywieniowymi zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia,
zapewnienia podczas wypoczynku letniego nieograniczonego dostępu do napojów, pieczywa, masła i dżemu,
zapewnienia jednego ciepłego posiłku w trakcie całodniowych wycieczek autokarowych w zwiedzanej miejscowości,
zapewnienia suchego prowiantu i napojów na czas wycieczek oraz podróży powrotnej do Sosnowca
zapewnienia obiadu po przyjeździe na miejsce wypoczynku oraz śniadania przed wyjazdem do Sosnowca,
Wykonawca zapewni wysoką jakość wyżywienia, które musi być zdrowe, świeże, sycące i smaczne,
zapewnienia całodobowej opieki doświadczonej kadry pedagogicznej, posiadających kwalifikacje określone w obowiązujących przepisach prawa (Zamawiający wymaga zapewnienia co najmniej 1 wychowawcy na 10–cioro dzieci w zadaniu nr 1 i 5 plus kopie uprawnień,
zapewnienia całodobowej opieki medycznej dla uczestników wypoczynku letniego, zgodnie z obowiązującymi przepisami (lekarz na każde wezwanie, pielęgniarka z całodobowym pobytem w ośrodku wypoczynkowym, w którym zakwaterowana będzie grupa) plus kopie uprawnień.
zapewnienia możliwości korzystania z kąpielisk spełniających wymogi bezpieczeństwa i czystości wody zorganizowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
zapewnienia opieki ratownika(ów) z odpowiednimi kwalifikacjami dla uczestników wypoczynku letniego w trakcie korzystania z kąpieli oraz kąpielisk (np. morze, basen) na czas trwania wypoczynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnienia opieki przewodnika w trakcie wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla uczestników wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
ubezpieczenia uczestników od NNW na czas przejazdu, pobytu, wycieczek– na kwotę min. 10.000,00 zł na każdego uczestnika wypoczynku letniego,
organizowania uczestnikom wypoczynku letniego wycieczek, zajęć na wolnym powietrzu,
zapewnienia realizacji programu wypoczynku kulturalno-wychowawczego, turystyczno- krajoznawczego, sportowo-rekreacyjnego,
realizacji programu wypoczynku letniego, który powinien uwzględniać co najmniej następujące elementy:
- 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek,
- 3 dyskoteki,
- co najmniej 2 całodniowe autokarowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze
z nieodpłatnym dla uczestników wypoczynku letniego wstępem do zwiedzanych
obiektów,
- co najmniej 2 wycieczki piesze turystyczno-krajoznawcze,
- organizowanie zajęć i rozgrywek sportowych, gry terenowe, konkursy
z dyplomami, nagrodami rzeczowymi itp.,
- codzienne spotkania w grupach w celu omówienia problemów, podsumowania
dnia, zaplanowania kolejnych dni z uwzględnieniem potrzeb uczestników, inne
zaplanowane przez Wykonawcę zajęcia zgodne z potrzebami uczestników i celami
wychowawczymi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się