Dostawa środków ochrony roślin dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Wielichowie

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę środków ochrony roślin dla potrzeb IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Wielichowie. W skład zamówienia wchodzą środki grzybobójcze, owadobójcze, chwastobójcze i regulatory wzrostu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się