Organizacja 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego wyjazd dla młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 13 - 18 lat – uczestników projektu „Rodzina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 PC

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tj. dla młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 13 – 18 lat.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.03.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie
  • Organizacja podróży

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się