Dostawa odczynników wzorców i materiałów pomocniczych dla Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę(wraz z transportem i rozładunkiem) odczynników, wzorców,materiałów pomocniczych oraz materiałów do badań chromatograficznych dla Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz pokrycie usługi kurierskiej związanej ze zwrotem opakowań (kaucjonowanych i niekaucjonowanych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części: a) Część I – dostawa odczynników b) Część II – dostawa wzorców c) Część III – dostawa materiałów pomocniczych d) Część IV – dostawa materiałów do badań chromatograficznych Wykonawca udzieli gwarancji na produkty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z gwarancją producenta - dotyczy części III i IV. Okres przydatności do użytku odczynników i wzorców (część I i II) stanowi kryterium oceny ofert. Okres przydatności do użytku odczynników i wzorców stanowi kryterium oceny ofert. Okres przydatności do użytku powyżej wymaganego przez Zamawiającego minimum, czyli 5 miesięcy (z wyłączeniem wzorca azotu azotynowego GUM dla którego wymagany jest 6 miesięczny okres przydatności do użytku), będzie dodatkowo punktowana w ramach kryterium oceny ofert (waga tego kryterium 30 %) – część I i II.Wykonawca przy dostawie powinien dostarczyć „Karty charakterystyki”, zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r, Nr 63 poz. 322) o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz certyfikaty jakości (dotyczy części I, II i IV).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.03.2017 | 10:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się