Dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych; opon do samochodów służbowych; baterii trakcyjnych do wózków akumulatorowych; technicznych środków materiałowych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa części zamiennych do pojazdów mechanicznych; opon do samochodów służbowych; baterii trakcyjnych do wózków akumulatorowych; technicznych środków materiałowych” wg opisu przedmiotu zamówienia.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 1 – (Opis przedmiotu zamówienia) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na 27 zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zadania, lub na wybrane przez siebie zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane z poszczególnych zadań pozycje.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Części do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się