Zakup materiałów spawalniczych na ZPP Ślusarnię

» Opis zapytania

Zakup materiałów spawalniczych wg zestawienia wraz z dostawą i rozładunkiem na ZPP Ślusarnię KZB Jarosław. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do siwz.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia pochodził z bieżącej produkcji.
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu informacji producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Każdorazowa partia dostarczonych materiałów będzie oznakowana znakiem CE lub B zgodnie
z ustawą o wyrobach budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się