Zakup saletry wapniowo-amonowej, mocznika, nawozu wieloskładnikowego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup saletry wapniowo-amonowej, mocznika, nawozu wieloskładnikowego. Zakres zakupu obejmuje również transport do miejsca wskazanego przez zamawiającego, w miejscowości Zaborze, gm. Chybie, pow. Cieszyński, oraz koszty opakowania, ubezpieczenia, rozładunku i wniesienia.
Wymagalny okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia: nie krótsza niż 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli stron.
Zamówienie zostało podzielone na trzy części, które obejmują:
Część I – Zakup i dostawa saletry wapniowo – amonowej.
Część II – Zakup i dostawa mocznika.
Część III – Zakup i dostawa nawozu wieloskładnikowego.

CZĘŚĆ I:

Wymagania: Saletra wapniowo-amonowa – nawóz azotowy o zawartości azotu: Azot(N) całkowity %(m/m) – 27. Zapotrzebowanie w ilości 6 ton.

CZĘŚĆ II:

Wymagania: Mocznik z inhibitorem ureazy, która wydłuża dostępność azotu dla roślin do 8-16 tygodni, a tym samym ogranicza jego straty. Zapotrzebowanie w ilości 24 tony.

CZEŚĆ III:

Wymagania: Nawóz wieloskładnikowy o zawartości azotu 7%, P2O5 -16% i K2O -32%. Zapotrzebowanie w ilości 12 ton.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się