Dostawa materiałów malarskich w 2017 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów malarskich w 2017 r w trzech częściach zamówienia
Część zamówienia nr 1 - Dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników, impregnatów - 89 pozycji asortymentowych - szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I;
Część zamówienia nr 2 - Dostawa wyrobów ściernych -39 pozycji asortymentowych -szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I;
Część zamówienia nr 3 - Dostawa akcesoriów malarskich- 45 pozycji asortymentowych -szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku nr I.
Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką sama wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Materiały wiążące i łączenia
  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się