Sukcesywna dostawa środków chemii basenowej dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu

» Opis zapytania

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części.
1) Część I zamówienia – Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną (w partiach) dostawę chemii basenowej niezbędnej do zachowania prawidłowych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody basenowej obiektu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” w Poznaniu oraz środków do utrzymania czystości, zgodnie z wykazem środków chemii basenowej (formularz cenowy), stanowiącym Załącznik nr 1.1. do OPZ.
2) Część II zamówienia – Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną (w partiach) dostawę chlorku sodu, przeznaczonego do produkcji podchlorynu sodu, do elektrolizerów, niezbędnego do zachowania prawidłowych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody basenowej w Kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Termy Maltańskie” w Poznaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2.1. do OPZ (tabela cenowa).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się