Wykonanie usługi wynajmu sali konferencyjnej wraz z usługą hotelową i restauracyjną na potrzeby przedsięwzięcia edukacyjno – konferencyjnego z zakresu bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej organizowanego przez KWP w Olsztynie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w dniach 17 - 19 maja 2017 roku usługi wynajmu sali konferencyjnej dla 192 uczestników szkolenia i co najmniej 10 osób towarzyszących wraz z obsługą techniczną, usługą hotelową i restauracyjną w jednym ośrodku hotelowo-wypoczynkowym zlokalizowanym w województwie warmińsko-mazurskim w promieniu do 100 km od Olsztyna na potrzeby konferencji szkoleniowej pt. „Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez współdziałania służb, zdobycie i wymianę praktycznych umiejętności zwalczania przestępczości tytoniowej i na szkodę Unii Europejskiej”, organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie. Przedsięwzięcie jest wspierane przez Unię Europejską w ramach programu Hercule III (2014 – 2020). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się