Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i pensjonowaniu koni służbowych będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu
i pensjonowaniu koni służbowych będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2.Zamawiający na dzień podpisania umowy będzie posiadał 5 koni służbowych i w czasie trwania umowy zastrzega sobie prawo do zwiększenia ich ilości maksymalnie do 7 sztuk.
3. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1 w jednym obiekcie, w odległości drogowej nie większej niż 20 km od Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie z siedzibą w Zaczerniu 124. Odległość mierzona będzie za pomocą portalu internetowego umożliwiającego pomiar odległości www.maps.google.pl.
4. Droga dojazdowa do obiektu świadczenia usług ma umożliwiać bezpieczny dojazd zespołu pojazdów (pojazd + przyczepa do przewozu koni) o każdej porze roku.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.03.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się