Dostawa tleniu medycznego ciekłego do zbiornika

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tlenu medycznego ciekłego przez okres 36 miesięcy
w łącznej ilości 650 000 kg. Podana ilość jest ilością orientacyjną w oparciu o ubiegłoroczne zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania pełnej ilości kg.
Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
Dostarczany tlen musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t. jedn. Dz. U. z 2008 roku Nr 45, poz.271 ze zm.) dla produktów leczniczych oraz karty charakterystyki.
Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie wraz z pierwszą dostawą dostarczyć wydrukowane karty charakterystyki.
Okres przydatności do użycia: minimum 2/3 okresu przydatności do użycia w chwili dostawy do Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przystosowania na własny koszt króćca przyłączenia zbiornika tlenu medycznego do własnych wymagań,
- wykonywania na własny koszt legalizacji zaworów bezpieczeństwa, instalacji gazowej i ogólnych oględzin zbiornika, zgodnie z wymaganiami UDT przez cały okres obowiązywania umowy,
- mycia zbiornika,
- wyposażenia „Centralnej Tlenowni” w 40 butli gazowych z tlenem medycznym (każda po 40 litrów) napełnionych tlenem medycznym na wypadek ewentualnej awarii zbiornika tlenu. W przypadku zużycia tlenu medycznego przez Zamawiającego, na skutek awarii zbiornika lub w przypadku kończącego się okresu ważności, Wykonawca dostarczy na własny koszt nową partię napełnionych tlenem medycznym 40 butli (a 40 litrów).
W przypadku zaistnienia awarii zbiornika z ciekłym tlenem medycznym, Wykonawca dostarczy w przeciągu 4 godz. od otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną lub telefonicznie, dwie zewnętrzne wiązki butlowe z tlenem medycznym , o pojemności 600 litrów każda spełniające wszelkie wymagania techniczne i jakościowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa i norm, a także innych warunków określonych w zamówieniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.03.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się