Dostawa wody, napojów, soków oraz dzierżawę urządzeń dystrybucyjnych do wody na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody, napojów, soków i niegazowanej wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 l, dzierżawa elektrycznych dystrybutorów dozujących wodę oraz dostawa stojaków i plastikowych kubków jednorazowych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie. Zamawiający oczekuje dostaw do siedzib wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest zamówienie. Wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane będzie partiami – w formie dostaw częściowych, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego/WSJO, z uwzględnieniem opcji ilościowych określonych w załącznikach do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji. Zamawiający/WSJO powiadomi o możliwości uruchomienia opcji, o której mowa powyżej w odpowiednim załączniku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, najpóźniej w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku. W przypadku uruchomienia opcji, termin realizacji umowy zostanie przedłużony do dnia 31 marca 2018 roku

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.03.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Napoje

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się