Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) środków ochrony roślin jakościowo zgodnych z Polska Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ ( strona 22-40 SIWZ ).

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) środków ochrony roślin jakościowo zgodnych z Polska Normą, w ilości i o parametrach wskazanych w zestawieniach załączonych do nin. SIWZ ( strona 22-40 SIWZ ).Dostarczone środki ochrony roślin winny być dopuszczone do obrotu w Polsce i powinny posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt, do miejsc dostaw określonych dla poszczególnych Zadań w wymaganych terminach realizacji dostaw.
Do każdego jednostkowego opakowania środka ochrony roślin powinna być załączona oryginalna etykieta producenta.
Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w PLN.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się