Przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia oraz posiłków jednodaniowych dla pacjentów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Stalowej Woli. Posiłki będą dostarczane do punktu dystrybucji posiłków ( kuchnia Zamawiającego) skąd będą wydawane przez Zamawiającego w godzinach : śniadanie 07:30, obiad 12:30 i kolacja 17:30, na podstawie raportów liczbie pacjentów - przekazywanych przez Zamawiającego Wykonawcy oraz na podstawie korekt przekazanych w ten sam sposób w dniu realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga sporządzania jadłospisów dekadowych stosowanych diet z uwzględnieniem sezonowości i norm dziennych racji pokarmowych. Posiłki dostarczane tak by nie zachodziła konieczność przelewania, przekładania żywności. Termosy i pojemniki winny być oznakowane danymi ułatwiającymi identyfikację i szybkie rozdysponowanie posiłków; rodzaj diety, zawartość oraz ilość porcji. Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony szczegółowo w Załączniku nr 6 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.03.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się