przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy i remontu pieców kaflowych dla Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o..

» Opis zapytania

przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy i remontu pieców kaflowych dla Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.. Szczegółowy wykaz materiałów (asortyment) oraz przewidywane ilości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. Przewidywane ilości mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, lecz nie będzie mniejsza niż 70% przewidywanej wartości umowy. Dostarczenie przedmiotu umowy będzie następować transzami:przewiduje się maksymalnie 8 transz,w każdej transzy może wystąpić każdy z materiałów pozycji zamówienia,o terminach transz decyduje zamawiający.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Materiały konstrukcyjne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się