STAL/Rudnik/11.00414.3.2

» Opis zapytania

1) Zalecany termin płatności 60 dni

ZL.11.00414.3.2 OPOLE- K.DRUGORZĘDOWA- WYMAGANIA MATERIAŁOWE
1. MATERIAŁY.
1.1. Konstrukcja wykonana ze stali w gatunkach S235JR, S355J2 zgodnie z dokumentacją wg EN 10025-2.
1.2. Profile zamknięte wg EN 10219 , chyba że w oznaczeniu materiału użyto symbolu HF (hot formed – gorąco walcowane) wówczas profile zamknięte wg EN 10210.
1.3. Stan dostawy:
a) profile +AR lub +M wg EN 10025-2, +M wymagane jeśli wpisano przy gatunku.
b) blachy stan dostawy +AR lub +N wg EN 10025-2, +N wymagane jeśli wpisano przy gatunku.
c) profile zamknięte okrągłe S235JRH.
1.4 Materiał przeznaczony do malowania i cynkowania wg opisów w listach materiałowych. Blachy łezkowe przeznaczone do cynkowania.
1.5 Detale z badaniem na rozwarstwienie:
• blach - wg. EN 10160 kl. S1 i E1 dla pozycji wskazanych w dokumentacji (na rysunkach, wykazach materiałowych i LKM);
• profili – wg EN 10306 kl. 1.2 i 2.4 dla pozycji wskazanych w dokumentacji (na rysunkach, wykazach materiałowych i LKM).
1.6 Tolerancje grubości blach zgodnie z EN 10029 w klasie A, PN EN 10051.
1.7 Klasa powierzchni A2 (dla blach), C1 (dla profili) wg EN 10163-2,-3.
1.8 Dopuszczalny stopień skorodowania powierzchni (PN-EN ISO 8501-1): Klasa A, B lub C. Stopień D jest niedopuszczalny.
1.9 Wymagane jest badanie „Z” (PN-EN 10164) dla blach oznaczonych na listach materiałowych: Klasa podana na listach materiałowych.
1.10 Oznakowanie CE i język dokumentów kontroli (atestów) producentów
Wymagany jest znak CE dla materiałów, dla których istnieją normy zharmonizowane lub europejskie oceny techniczne. Najlepiej, aby atesty i dokumenty oceny dla materiałów były w języku polskim i angielskim. Dopuszcza się następujące sytuacje: jest język polski na dokumencie (inne dodatkowe języki nie są przeszkodą), lub brak jest języka polskiego w ogóle, ale wtedy musi być bezwzględnie język angielski, jako jeden z języków na dokumencie.
1.11 Na materiały muszą być przedstawione atesty wg EN 10204.
1.12 Świadectwa kontroli materiałów ( atest ) wg PN-EN 10204: 3.1 dla gatunku S355, 2.2 dla gatunku S235 w języku polskim. Dla stali wg EN 10025 informacja w dokumencie o zawartości pierwiastków do obliczenia CEV oraz zawartość Al, Nb i Ti.
1.13 Wszystkie elementy powinny być oznakowane, aby można było zidentyfikować je z certyfikatami materiałowymi oznaczenia zgodne z 10025-1, podpunkt 11. Dane będą przeniesione na dokumentację powykonawczą ( śledzenia materiałów ).
Termin dostawy do Rudnika : 07.03.2017 r

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.