Świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala nr 2 im. dr T. Boczonia w Mysłowicach

» Opis zapytania

rzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodziennej, kompleksowej codziennej usługi w zakresie żywienia pacjentów, dostawa posiłków oraz odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych. Usługa ta w szczególności obejmuje : 1. przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. 2. dostarczanie posiłków odpowiednim transportem w hermetycznych pojemnikach, termosach lub w innym systemie zapewniającym szczelność mikrobiologiczną i termiczną opatrzonych etykietą z nazwą oddziału, rodzajem diety oraz ilością porcji do miejsca wydzielonego przez Zamawiającego („miejsce dostarczenia posiłków”- drzwi oddziału). 3. odbiór brudnych pojemników z miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. 4. odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. 5. zmywanie i dezynfekcję pojemników służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności, zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi do których stosowania zobligowane są zakłady opieki zdrowotnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się