Dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 części:
część 1 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku (woj. lubelskie), zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz,
część 2 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego Felin w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz,
część 3 – dostawa nawozów dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach (woj. lubelskie), zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz,
część 4 – dostawa nawozów dla Stacji Doświadczalnej w Bezku (woj. lubelskie), zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz,
część 5 – dostawa nawozów dla Łąkarskiej Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy (woj. lubelskie), zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz,
część 6 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Uhrusku (woj. lubelskie), zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz,
część 7 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego Felin w Lublinie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz,
część 8 – dostawa środków ochrony roślin dla Gospodarstwa Doświadczalnego w Czesławicach (woj. lubelskie), zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz,
część 9 – dostawa środków ochrony roślin dla Stacji Doświadczalnej w Bezku (woj. lubelskie), zgodnie z załącznikiem nr 9 do siwz,
część 10 – dostawa środków chwastobójczych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do Magazynu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się