Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach koagulantu PIX-113.

» Opis zapytania

CPV – 24.31.31.00-2
1). Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i rozładunek na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach wodnego roztworu siarczanu żelazowego - koagulantu PIX – 113 w ilości 160Mg. Specyfikacja produktu:
Wodny roztwór siarczanu żelaza(III)- Fe(SO4)3
- Żelazo ogólne (Fe)- 11,80,4%
- Żelazo (Fe2+) -0,40,3%
- Gęstość w kg/m3- (20°C) 1500-1570
- Odczyn pH- poniżej 1
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy w transportach po 24 Mg w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zapewni ciągłość dostaw własnym transportem i rozładunkiem na własny koszt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się