Środek ochrony roślin GOLTIX TITAN 565SC lub równoważny

» Opis zapytania

Środek ochrony roślin GOLTIX TITAN 565SC lub równoważny w ilości 400 litrów

HERBICYD
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w burakach cukrowych.
Zawartość substancji czynnej: Metamitron 525 g/l ( 45,14% )
( związek z grupy triazynonów )
Chinomerak 40 g/l ( 3,43% )
( związek z grupy chinolinokarboksylowych )

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na
potrzeby własne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.03.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się