Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli - ZP8/PN/2017

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.
2.Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3.Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako produkt leczniczy (dotyczy tylko leków).
4.Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).- dotyczy części nr 4 poz. 2 i 3
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się