Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół w Złotym Potoku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół w Złotym Potoku ul. T. Kościuszki 7, 42-253 Janów.
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Częstochowski projektu p.n.: Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT
Zamówienie obejmuje: dostawę sprzętu o parametrach opisanych w specyfikacji technicznej, transport, wniesienie go do wyznaczonego miejsca, montaż, instalację, uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie jego obsługi.
Dostarczany sprzęt winien być fabrycznie nowy, nie używany, nie poddawany żadnym naprawom i powinien posiadać pełną dokumentację sprzętu w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Specyfikacji Technicznej – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Meble

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się