Świadczenie usług cateringowych na potrzeby działań prowadzonych w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

2. Poprzez świadczenie usługi cateringowej Zamawiający rozumie usługę obejmującą przygotowywanie, dostarczanie i podawanie posiłków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W ramach świadczonych usług Wykonawca będzie dostarczał catering sukcesywnie, zgodnie ze zgłaszanym każdorazowo zapotrzebowaniem przez Zamawiającego na wskazane spotkanie
3. Obsługa cateringowa dotyczy 166 szkoleń oraz 120 spotkań w ramach Kół Współpracy Zorientowanych na Przemysł – organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie lub innym wskazanym miejscu na terenie Wrocławia. Szkolenia w godzinach 10:00 – 16:00.
Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 15 osób + opiekun grupy. Jednorazowo w szkoleniach będą uczestniczyć maksymalnie 3 grupy szkoleniowe; w Spotkaniach uczestniczy max. 10 osób.
Catering w zakresie obiadów oraz przerw kawowych.
Wskazana liczba uczestników spotkań jest orientacyjna. Zamawiający każdorazowo wskaże ilość uczestników.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu zamówienia, a szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się