przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego w lokalu Wykonawcy.

» Opis zapytania

Zamówienie zostało podzielone na 3 następujące części :
Część nr 1: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego, w lokalu Wykonawcy znajdującym się w rejonie nr 1, który został określony w załączniku nr 1 do SIWZ pt. Opis przedmiotu zamówienia, w ilości ok. 70 posiłków dziennie .
Wielkość zamówienia dla części nr 1 Zamawiający szacuje do 24360 posiłków.
Część nr 2: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego, w lokalu Wykonawcy znajdującym się w rejonie nr 2, który został określony w załączniku nr 1 do SIWZ pt. Opis przedmiotu zamówienia, w ilości ok. 15 posiłków dziennie.
Wielkość zamówienia dla części nr 2 Zamawiający szacuje do 5400 posiłków.
Część nr 3: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków osobom wskazanym przez Zamawiającego, w lokalu Wykonawcy znajdującym się w rejonie nr 3, który został określony w załączniku nr 1 do SIWZ pt. Opis przedmiotu zamówienia, w ilości ok. 10 posiłków dziennie .
Wielkość zamówienia dla części nr 3 Zamawiający szacuje do 3600 posiłków.
Szacunkowa ilość osób korzystających z posiłków w każdym miesiącu obowiązywania umowy :
dla części I – 70 osób, dla części II – 15 osób, dla części III – 10 osób

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się