Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego

» Opis zapytania

świadczenie usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów dla Domu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków . Usługa zawiera przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów ZOL wraz z dostawą produktów żywnościowych (dodatków białkowych i depozytów) niezbędnych do całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów ZOL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 1A do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia na umowę o pracę w szczególności przy wykonywaniu czynności przygotowywania posiłków.
3.Szczegółowe warunki określa projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się