Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę gazów medycznych i technicznych z dzierżawą butli dla potrzeb SPZOZ w Kole w ramach poszczególnych pakietów.
Szczegółowy opis wymagań i parametrów jakościowych, szacunkowe zestawienie ilościowe gazów medycznych dla poszczególnych pakietów objętych zamówieniem zawarty został w załączniku do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się