Dostawa i wydanie około 20.000 gorących posiłków składających się z dwóch dań, tj. zupy i drugiego dania w celu dożywiania osób dorosłych - realizowany ze środków finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach w obiekcie wskazanym przez Wykonawcę w mieście Małomice

» Opis zapytania

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dotyczy dostawy i wydawania w okresie od 1.03.2017 do 29.12.2017 r. około 20.000 gorących posiłków składających się z dwóch dań, tj. zupy i drugiego dania w celu dożywiania osób dorosłych - realizowany ze środków finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach. Dostawa i wydanie posiłków będzie odbywać się w dni robocze od godz. 13:00 do godz. 1500, w obiekcie wskazanym przez Wykonawcę w mieście Małomice. Niżej wymienione potrawy muszą wystąpić w jadłospisie raz na 12 dni. Pierwsze danie 1. Barszcz biały z kiełbasą - 400 ml, kiełbasy - 60 gr.; 2. Barszcz czerwony zabielany - 400 ml.; 3. Kapuśniak - 400 ml.; 4. Krupnik jęczmienny - 400 ml.; 5. Zupa fasolowa - 400 ml; 6. Zupa grochowa - 400 ml; 7. Zupa jarzynowa - 400 ml; 8. Zupa ogórkowa z ziemniakami 400 ml.; 9. Zupa pieczarkowa - 400 ml.; 10. Zupa pomidorowa z ryżem - 400 ml.; 11. Żurek z kiełbasą - 400 ml. w tym 60 gr. kiełbasy; 12 Rosół z makaronem - 400 ml. makaron - 60gram; 13. Zupa szczawiowa z jajkiem - 400ml, 100 gr. jajka; Drugie danie 1. Gulasz mięsny z kaszą gryczaną plus surówka - 400 gr. w tym 70 gr. mięsa, 70 gr. surówki; 2. Kopytka z sosem pieczarkowym - 250 gr.; 3. Kotlet mielony z ziemniakami + surówka - 450 gr. w tym 80 gr. mięsa, 50 gr. surówki; 4. Krokiety z mięsem - 250 gr. w tym 70 gr. mięsa; 4. Krokiety z mięsem - 250 gr. w tym 70 gr. mięsa; 5. Łazanki z kapustą i kiełbasą - 250 g. w tym 70 gr. kiełbasy; 6. Makaron z sosem mięsnym - 300 g, w tym 60 gr. mięsa; 7. Naleśniki z serem lub dżemem - 250 gr. w tym 60 gr. sera lub dżemu; 8. Pierogi ruskie z tłuszczem 250 gr.;9.Potrawka z kurczaka i ziemniaki + surówka - 450 gr w tym 70 gr. mięsa drobiowego i 50 gr. surówki; 10. Ziemniaki z jajkiem sadzonym + surówka - 450 gr. w tym 50 gr. surówka; 11.Racuchy z jabłkiem - 250 gr. 12. Udo z kurczaka z ziemniakami + surówka -450 gr. w tym 80gr. mięsa, 50 gr. surówki. 13. Gołąbki z ziemniakami z sosem pomidorowym - 450 gr. w tym 70 gr. mięsa i 70 gr. ryżu; Ilość posiłków zamawiana będzie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach zgodnie z listą przekazaną przez OPS, w oparciu o kalkulację oferenta. Ogólne warunki świadczonej usługi: 1) wydawane posiłki muszą być gorące zupa minimum 75C, drugie danie 65C 2) nie można zaniżać wagi posiłków pod groźbą zastosowania kar umownych, łącznie z rozwiązaniem umowy. 3) wymaga się bezwzględnego przestrzegania przepisów higieniczno - sanitarnych podczas przygotowywania, transportu i rozdawania posiłków. 4) posiłki muszą być przygotowywane i wydawane przez osoby posiadające zaświadczenia lekarskie wydane do celów sanitarno-epidemiologicznych. transport posiłków odbywać się będzie przystosowanymi do przewozu żywności. 5. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek posiłków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek przez zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 545.) 6. Płatność za usługę będzie rozliczana w okresach miesięcznych po zakończeniu miesiąca w którym świadczona była usługa na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę. płatnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zamawiającemu. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: zamawiający wymaga by wykonawca zatrudniał w trakcie realizacji zamówienia na umowę o pracę co najmniej jedną osobę do gotowania w wymiarze 1/1 etatu. Zamawiający będzie uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie spełnienia przez wykonawcę warunku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę poprzez żądanie od wykonawcy złożenia w ciągu 7 dni od dnia wezwania oświadczenia o spełnieniu powyższego warunku. W przypadku zwłoki w złożeniu oświadczenia lub nie spełnieniu warunku zatrudnienia zamawiający zastosuje wobec wykonawcy kary umowne za każdy dzień zwłoki w zakresie złożenia oświadczenia lub za każdy dzień w którym wykonawca nie spełniał warunku zatrudnienia miesiąc w którym naliczone od wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za miesiąc w którym miały miejsce naruszenia powyższych obowiązków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2017 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się