usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdu delegacji Zamawiającego na targi ITB w Berlinie w dniach od 07-12 marca 2017 r. w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych
oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdu delegacji Zamawiającego
na targi gospodarcze w Berlinie w ramach realizowanego przez Zamawiającego
projektu pn „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego
oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który
finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie
  • Organizacja podróży
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się