sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (zestawów), na potrzeby Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (zestawów), na potrzeby Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa Zakresy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy – dla każdego Zakresu odrębnie.
3. Zamawiający wymaga, aby w miarę zaistnienia możliwości posiłki były serwowane w sposób dostępny dla wszystkich konsumentów w tym dla osób niepełnosprawnych. W przypadku zleceń zawierających obsługę kelnerską, personel powinien uwzględnić indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się