PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ ORGANIZACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z MIĘDZYNARODOWYMI TARGAMI TURYSTYKI KULINARNEJ REALIZOWANYMI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIA II.2: INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIA II.2.2: PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU, W TYM: CZ. I. WYNAJMEM I OBSŁUGA TARGOWYCH STOISK EKSPOZYCYJNYCH CZ. II. USŁUGI CATERINGOWE CZ. III. OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I TŁUMACZENIA CZ.IV USŁUGI NOCLEGOWE

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie określonych działań organizacyjnych w związku z realizacją projektu Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej. Do działań organizacyjnych zalicza się: zorganizowanie zabudowy wystawienniczej dla wystawców MTTK, realizacja usług cateringowych, zorganizowanie pokazów i występu, realizacja usług tłumaczeniowych ustnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), w szczególności:
Cz. I montaż i demontaż stoisk,
Cz. II usługi kelnerskie,
Cz. IV usługi związane z pracą recepcji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Organizacja imprez

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się