Dostawa podłoży w probówkach gotowych do użycia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego podłoży w probówkach gotowych do użycia w rodzajach i ilościach wyszczególnionych w kalkulacji cenowej – Załącznik Nr 2. Oferowany produkt powinien odpowiadać swoją charakterystyką opisowi przedmiotu zamówienia podanemu w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się