Świadczenie usługi w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów SP ZOZ w Obornikach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania, dystrybucji posiłków dla pacjentów Szpitala od Wykonawcy do Zamawiającego w termosach i naczyniach gastronomicznych, dostawę naczyń i sztućcy wielokrotnego użytku oraz odbiór resztek pokonsumpcyjnych.
2. Sporządzanie posiłków w kuchni Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawowymi o bezpieczeństwie żywności i żywienia (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r, Dz. U.2015 poz. 594 ze zm.).
3. Dowóz posiłków przez Wykonawcę do Zamawiającego.
4. Dostarczanie oraz dystrybucja na poszczególne oddziały przygotowanych przez Wykonawcę całodziennych posiłków.
5. Odbiór i utylizacja resztek pokarmowych (pokonsumpcyjnych) oraz brudnej zastawy.
6. Dostarczanie naczyń, sztućcy i zmywanie naczyń po posiłkach u Wykonawcy.
7. Na posiłek całodzienny składa się:
a) śniadanie /II śniadanie 20 % kosztu posiłku całodziennego
b) obiad 55 % kosztu posiłku całodziennego
c) kolacja 25 % kosztu posiłku całodziennego
d) II kolacja 50 % wartości kolacji
8. Średnia ilość posiłków w zestawieniu rocznym:
25 129 porcji śniadań w tym ok. 15 II śniadań,
24 583 porcji obiadów dwudaniowych,
23 745 porcji kolacji
3 854 porcji II kolacji,
9. Ilość poszczególnych diet określa załącznik nr 4 do SIWZ.
11. Ilości wymienione w pkt 8 są wielkościami szacunkowymi i są zależne od ilości pacjentów.
12. Zamawiane posiłki powinny spełniać wymagania diet obowiązujących w żywieniu szpitalnym.
13. Racje pokarmowe, ich wartość kaloryczna i zawartość składników odżywczych powinna być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie normami.
14. Przedmiotem zamówienia objęte są również niżej wymienione produkty spożywcze dodatkowo zamawiane przez poszczególne oddziały, których wartość należy wkalkulować w koszty posiłków:
mleko/litry - 702 L,
kleik ryżowy - 16 paczek,
suchary - 2 paczki,
cukier - 32 kg,
herbata sucha - 7 paczek 0,10 kg.
Wymienione wyżej artykuły podane są w ilościach szacunkowych na okres 12 m-cy.
15. Sporadycznie Zamawiający będzie wymagał 5 posiłków dla diety płynnej, płynnej sondy, płynno-papkowatej, wysokobiałkowej (płynnej, pełnej, lekkiej), nowotworowej (wysokobiałkowej, wysokobiałkowej-papkowatej, pełnej), cukrzycowej wysokobiałkowej.
W ciągu roku może wystąpić ok. 2 280 takich posiłków. Zamawiający nie ujmuje tych diet w „zestawieniu zbiorczym diet” dlatego Wykonawca powinien uwzględnić kalkulację tych diet w koszt posiłków.
16. W przypadku zgłaszania diet Zamawiający zastrzega sobie w przypadku podejrzenia o chorobę wirusową czy zakaźną dostarczanie posiłków w pojemnikach jednorazowych wraz ze sztućcami jednorazowego użytku.
17. Dodatkowy opis zawierają również części V i VI do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się