Dostawa Polialkilofenoloalkiloaminy dla Instytutu Nafty i Gazu –Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie Polialkilofenoloalkiloaminy o zawartości azotu minimum 1,0%.
Angielska nazwa: polyalkylphenol alkyamine.
Szczegółowe parametry określone są w Załączniku nr 1 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ określa również warunku dostawy i transportu oraz wymagania dodatkowe dotyczące surowca.
Dostawa w zawieszonej akcyzie (dostawa pomiędzy składami podatkowymi w zawieszonej akcyzie) w Systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych – EMCS (Excise Movement and Control System).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się