Sukcesywne świadczenie usługi hotelarskiej dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usługi hotelarskiej dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 209 000 Euro dla usług.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2017 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się