Usługa żywienia w systemie zleconym

» Opis zapytania

Przygotowanie, dowóz oraz dystrybucja posiłków dla żołnierzy Jednostki Wojskowej 4026 w czasie szkoleń, ćwiczeń, zgrupowań oraz pracowników wojska i zaproszonych gości w czasie uroczystych posiłków z okazji świąt państwowych, religijnych i wojskowych,
a także podczas wizyt przedstawicieli władz państwowych i gości zaproszonych przez Dowódcę Jednostki Wojskowej 4026 w m. Gdynia ul. Rondo Bitwy Pod Oliwą, ponadto(w czasie ćwiczeń, zgrupowań) w m. Gdynia ul. Zielona b/n (w Jednostce Wojskowej 4651), według obowiązujących norm wyżywienia określonych w rozporządzeniu MON z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 42).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.02.2017 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się