Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części tj.:
część A Zamrażarka niskotemperaturowa -86 stopni C na potrzeby Katedry Onkologii
część B Szafa chłodniczo-mroźnicza z wyposażeniem na potrzeby Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
część C Uniwersalny czytnik wielodetekcyjny z zewnętrznym modułem do płukania mikropłytek (automat do testów ELISA) na potrzeby Katedry Chorób Serca
część D System szybkiego obrazowania fluorescencji na potrzeby Katedry Biofizyki

2. Miejsce dostaw:
część A Katedra Onkologii, Zakład Chirurgii Onkologicznej, pl. L. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
część B Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Wybrzeże Ludwika Pasteura 4, 50-001 Wrocław
część C Katedra Chorób Serca, Samodzielna Pracownia Badań Układu Krążenia, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław
część D Katedra Biofizyki Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego,
ul. Chałubińskiego 3, 50-368 Wrocław
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. – na miejsce wskazane przez Użytkownika danej Katedry - na własny koszt i ryzyko z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezpieczną i bezusterkową dostawę.
3. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na minimum:
część A 12 m-cy
część B 24 m-ce
część C 24 m-ce
część D 12 m-cy

4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 A-D (Arkusz informacji technicznej) do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy (zał. nr 5 do Siwz).
5. Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz spełniał wymogi zawarte w Arkuszu informacji technicznej - załącznik nr 2 A-D do Siwz.
6. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 A-D do Siwz) cenę realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.02.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się