organizacja kolonii letnich dla uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Tarnowo Podgórne

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest organizacja kolonii letnich dla dzieci w wieku od 7 lat.
Wykonawca musi spełnić następujące wymagania:
-zakwaterowanie podczas pięciu bezpośrednio następujących po sobie 7-dniowych turnusów (w każdym turnusie bierze udział 50 osób - 45 uczestników plus 4 opiekunów i 1 kierownik kolonii) w miejscowości nadmorskiej w Polsce, w odległości nie większej niż 350 km od siedziby Zamawiającego.
- OŚRODEK -Zakwaterowanie zorganizowane w budynku murowanym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania w domkach kampingowych, namiotach, budynkach szkolnych i bursach. Uczestnicy muszą być zakwaterowani w jednym budynku wraz z kadrą wychowawców. Pokoje maksymalnie 4 –osobowe z łazienkami ( pełen węzeł sanitarny) lub segment z dwoma pokojami i wspólną łazienką ( pełen węzeł sanitarny). W pokojach łóżka pojedyncze ( nie mogą być piętrowe), liczba osób w pokoju od 2-4, a w segmencie nie może być większa niż sześć osób. Pokoje i segmenty nie mogą być dwupoziomowe. Pokoje muszą być wyposażone w podstawowe meble: co najmniej szafa ubraniowa, stolik, krzesła, łóżka. Pokoje posiadają odpowiednią liczbę (w stosunku do liczby miejsc w sypialnych w pokoju) krzeseł, stół lub ławę, szafę z miejscem do wieszania ubrań i półkami), stoliki nocne. Pokoje czyste, odmalowane, bez śladów wilgoci. Woda ciepła bez ograniczeń.
Teren ośrodka musi być ogrodzony, z wydzielonym miejscem do rekreacji, urządzeniami do zabaw ruchowych „plac zabaw dla dzieci” i ćwiczeń, stoły do ping-ponga, boisko do siatkówki i/lub koszykówki, miejsce na ognisko, plac do tańca / zajęć ruchowych. W ośrodku musi znajdować się wydzielona duża sala do zajęć świetlicowych (ok. 100 m²) odpowiednio wyposażona w stoły i krzesła, a także w dodatkowe sprzęty umożliwiające prowadzenie zajęć rekreacyjnych np. stół do ping – ponga, rakietki oraz sprzęt nagłaśniający umożliwiający organizację dyskotek. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować korzystanie przez dzieci z ww. obiektów rekreacyjno-sportowych.
Basen kryty, do którego wykonawca zapewni bezpłatny dostęp, w każdym turnusie dla każdego uczestnika, musi spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
- Obiekt kolonijny w odległości do 350 metrów do plaży z miejscem umożliwiającym bezpieczną kąpiel. Odległość należy mierzyć wzdłuż drogi przeznaczonej do ruchu pieszego; kąpielisko, do którego liczona jest odległość musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i czystości wody. Opiekę ratownika zapewnia Wykonawca (podczas kąpieli ratownik jest tylko do dyspozycji kolonii Zamawiającego). Wykonawca dostarcza kierownikowi kolonii kopię umowy z ratownikiem w pierwszy dzień danego turnusu.
- terminy poszczególnych turnusów w okresie między 25 czerwca 2017 r. a 30 lipca 2017 r.:
I turnus - 25 czerwca do 2 lipca,
II turnus - 2 lipca do 9 lipca,
III turnus - 9 lipca do 16 lipca,
IV turnus - 16 lipca do 23 lipca ,
V turnus - 23 lipca do 30 lipca,
- zapewnienie całodziennego wyżywienia - 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (posiłki do napojów). Wszystkie posiłki w systemie „stół szwedzki”. Dopuszcza się obiad serwowany. Dzienna stawka żywieniowa na 1 dziecko nie może być niższa niż 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł 00/100). Każdy turnus rozpoczyna się i kończy obiadem (w dniu wyjazdu dodatkowy obiad). Wykonawca zapewnia uczestnikom turnusów suchy prowiant i napoje na drogę powrotną. Wykonawca zapewnia stały dostęp do wody pitnej.
- zapewnienie całodobowej opieki medycznej: pielęgniarka na miejscu i lekarz na wezwanie.
- zapewnienie uczestnikom turnusów transportu autokarem wyposażonym w sprawną klimatyzację, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.262, z późn. zm.).Transport odbywać się może wyłącznie w ciągu dnia - spod Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie do ośrodka kolonijnego. Powrót z miejsca wypoczynku odbywa się również do Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym. Zamawiający zapewnia kierownika kolonii i opiekę wychowawców podczas każdego z turnusów.
- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej raz w każdym turnusie dodatkowe atrakcje np.: animatora, magika, zajęcia taneczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe (np. zumba) itp.
- Zamawiający ubezpiecza uczestników kolonii we własnym zakresie.
- Prawo opcji - ilość osób uczestniczących w każdym z turnusów może ulec zmianie w zakresie minus 3 osób. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia tej zmiany rozliczając koszty po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wizji lokalnej miejsc zaproponowanych przez Wykonawcę jako miejsc zakwaterowania dzieci oraz miejsc spożywania posiłków i spędzania czasu wolnego przed wyborem oferty najkorzystniejszej.
- Zamawiający we własnym zakresie zgłosi do Kuratorium Oświaty organizację kolonii.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się