KOZIENICE, blok 11/ Wykonanie uszczelnień przeciwpożarowych przejść instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego we wszystkich obiektach nowgo bloku energetycznego ( łącznie z obiektami nawęglania )

» Opis zapytania

Szanowni Państwo
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym w Kozienicach poszukujemy Podwykonawcy w zakresie:

Wykonanie uszczelnień przeciwpożarowych przejść instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego we wszystkich obiektach nowego bloku energetycznego (łącznie z obiektami nawęglania )

W załączeniu przekazujemy:
1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zapytania
2. Specyfikację z prośbą o wypełnienie cen jednostkowych
3. Przykładowe zdjęcia
3. Warunki handlowe dotyczące realizacji przedmiotu zapytania dostępne pod następującymi linkami:
Szczegółowe Warunki Handlowe dla Podwykonawców (SWH-PW – załącznik nr 1.4) wraz z załącznikami
Bezpośredni link do folderu:
ftp://OK-Kozienice-SWH-PW:Kozienice1@ftp.polimex-mostostal.pl
Ogólne Warunki dla Podwykonawców (OWPW – załącznik nr 1.5)
Bezpośredni link do folderu:
ftp://Podwykonawcy_PxM:Podwykonawcy1@ftp.polimex-mostostal.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
- sprawy techniczne: p. Krzysztof Gasiewicz - tel. +48 695 163 852;
- sprawy handlowe: p. Ewa Rybakowska - tel. +48 695 162 229;.

Przewidywany termin realizacji prac: od 28.02.2017 do 20.07.2017.

Termin składania ofert: 16.02.2017.
Składając ofertę prosimy załączyć wypełniony załącznik z cenami jednostkowymi oraz skan oferty wraz z następującymi załącznikami: wyciąg z KRS, referencje, aktualna polisa OC, zaświadczenia o braku zaległości z Urzędu Skarbowego i ZUS.

W przypadku jakichkolwiek pytań technicznych, czy też umówienia spotkania technicznego /wizji lokalnej na terenie budowy prosimy o kontakt z p. Krzysztofem Gasiewiczem (numer telefonu powyżej)

Z poważaniem

Ewa Rybakowska
Kierownik Działu
Polimex-Mostostal. S.A.
Biuro Handlowe
tel. + 48 22 829 74 07
tel. kom. +48 695 162 229
www.polimex-mostostal.pl


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.02.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się