USŁUGA ZORGANIZOWANIA I OBSŁUGI CYKLU 16 JEDNODNIOWYCH KONFERENCJI DLA NIE MNIEJ NIŻ 900 UCZESTNIKÓW, A NIE WIĘCEJ NIŻ 1000 W RAMACH PROJEKTU KIK/68 PN. „PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”, WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i obsłudze cyklu 16 jednodniowych konferencji dla nie mniej niż 900 uczestników, a nie więcej niż 1000 w ramach Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zgodnie z Istotnymi warunkami umowy (zał. nr 3 do SIWZ) oraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do Istotnych warunków umowy.
Cykl 16 jednodniowych konferencji organizowany będzie dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawicieli kuratoriów oświaty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia
  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się