Organizacja wycieczki turystyczno- rekracyjnej na Białoruś

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki turystyczno-rekreacyjnej na Białoruś dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
2.Wymagany minimalny zakres zamówienia tj. program i wymagania Zamawiającego dotyczącej wycieczki, zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia.
3.Wykonawca zobowiązany jest, w ramach niniejszego zamówienia, do:
-zorganizowania i przeprowadzenia wycieczki, zgodnie z wymaganym minimalnym zakresem zamówienia określonym w Opisie przedmiotu zamówienia.
-sporządzenia szczegółowego program wycieczki uwzględniającego wymagania programowe ustalone przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierającego opis bazy noclegowej – warunki zakwaterowania
-rezerwacji biletów wstępu/wejść do wskazanych obiektów,
-zapewnienia transportu autokarami uczestnikom wycieczki oraz niezwłocznego podstawienia, w przypadku awarii, autokaru zastępczego o parametrach określonych Opisie przedmiotu zamówienia.
4.Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załączniku nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie
  • Organizacja podróży

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się