Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach wapna palonego mielonego – CaO i koagulantu PIX-113

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, opisanych poniżej w dwóch częściach, wapna palonego i koagulanta PIX - 113 na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Żydomice.
Opis poszczególnych części zamówienia:

Część A: Dostawa wysokoreatywnego wapna palonego mielonego - CaO.
CPV- 44.92.12.10-7
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i rozładunek na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Żydomice wysokoreaktywnego wapna palonego, mielonego w ilości 70 Mg. Wapno o minimalnej zawartości tlenku wapnia CaO - minimum 90%, zawartość MgO – max2%, zawartość CO2- max 3,5%, pozostałość na sicie 0,1mm – max 20%.


Część B: Dostawa koagulanta PIX - 113.
CPV – 24.31.31.00-2
1). Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i rozładunek na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach wodnego roztworu siarczanu żelazowego - koagulantu PIX – 113 w ilości 160Mg. Specyfikacja produktu:
Wodny roztwór siarczanu żelaza(III)- Fe(SO4)3
- Żelazo ogólne (Fe)- 11,8 przy tolerancji 0,4%
- Żelazo (Fe2+) -0,4 przy tolerancji 0,3%
- Gęstość w kg/m3- (20°C) 1500-1570
- Odczyn pH- poniżej 1
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy w transportach po 24 Mg w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zapewni ciągłość dostaw własnym transportem i rozładunkiem na własny koszt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.02.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Kamień

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się