Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych i teletechnicznych, budowa w Złotkowie k. Poznania

» Opis zapytania

Szanowni Państwo

W imieniu firmy Polimex-Mostostal S.A. uprzejmie zapraszam do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej silnoprądowej i teletechnicznej dla budowy – BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY Z HALĄ PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWĄ. Dokumentacja przetargowa znajduje się pod podanym adresem:
ftp://dimark:Dimark2016@ftp.polimex-mostostal.pl/2.%20Projekt%20Wykonawczy/Instalacje%20Elektryczne

Spakowana dokumentacja dostępna jest również w zapytaniu.

Szczegółowy zakres:
• Oświetlenia wewnętrznego.
• Instalacja siłowa i gniazd.
• Wykonanie wewnętrznych linii zasilających WLZ.
• Dostawę oraz montaż rozdzielni elektrycznych nn.
• Dostawę oraz montaż trasy kablowe.
• Instalacje odgromową.
• Instalacje uziemiającą.
• Instalacja oświetlenia zewnętrznego.
• Instalacja okablowania strukturalnego LAN.
• Instalacja telewizji przemysłowej CCTV.
• Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu SSWiN i KD.
• Instalacja dodatkowa kontrola dostępu dla bram wjazdowych.

Forma oferty:
Ofertę prosimy złożyć w formie tabel dla poszczególnych zakresów instalacji elektrycznych wraz z cenami jednostkowymi i obmiarami dla poszczególnych pozycji.
Podstawą przygotowania oferty są opisy techniczne oraz projekty przetargowe.
• Oferta powinna zawierać ewentualne upusty i rabaty cenowe.
• Oferta powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu prac. Na oferencie spoczywa obowiązek weryfikacji danych zapytania ofertowego, specyfikacji oraz uwzględnienia ewentualnych pozycji dodatkowych w ofercie.
• Oferta powinna spełniać następujące warunki:
• Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej;
• Termin ważności oferty 60 dni po ostatecznym terminie składnia ofert.
• Oferty cenowe proszę przesyłać do dnia 03.03.2017 r do godziny 09:30.
Osoba prowadząca temat:
Konrad Gierczak – tel. kom. 695 163 299, Konrad.Gierczak@polimex.pl
Inne:
Dopuszcza się składanie ofert częściowych oraz tylko na dostawę materiału lub montaż. W razie braku informacji o wycenie samego montażu, oferta będzie traktowana jako montaż wraz z dostawą materiału.
Do ofert obowiązkowe jest załączenie tabeli kalkulacji szczegółowej w arkuszu Excel.
Oferty obowiązkowo należy składać na platformie zakupy.polimex.pl, zostaliśmy zobligowani do rozpatrywania ofert za pośrednictwem platformy.

Zmiany w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy:
1. Zasilanie kamer wewnętrznych oraz zewnętrznych jest POE. Kamery cyfrowe nie wymagają grzałek. Kamera w obudowie o odpowiednim IP nie wymaga stosowania dodatkowych obudów.
2. Trasy dla teletechniki zostały doprojektowane. Obmiar został poprawiony.
3. Kabel zasilający z rozdzielni RG do RK zmieniono na przewód YDY 5x6.
4. Zestawy gniazd na hali wykonać w następującej konfiguracji:
- jedno gniazdo trójfazowe 16A
- dwa gniazda jednofazowe 16A z następującymi zabezpieczeniami: jednym wyłącznikiem różnicowoprądowym dla wszystkich gniazd oraz trzema zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi.
5. Poprawiono schematy rozdzielni. Korekta polegała na dołożeniu zabezpieczeń nadmiarowo prądowych dla gniazd komputerowych. W numeracji dodano literką „k” do zestawów gniazd, gdzie występuje obwód komputerowy. Obwód z zabezpieczenia oznaczonego dodatkową literką „k” należy doprowadzić osobno.
6. Do postępowania dołączono, zdjęcia wybranych elementów, nową dokumentacje, skorygowaną tabele kalkulacji szczegółowej.
UWAGA!!!
W obowiązku oferenta jest zweryfikowanie obmiaru.
Proszę o zapisywanie załączników zgodnie z poniższym wzorem
2017-03-01 Tabela ofertowa S P R Z E D A Ż- D I M A R K - el i tel

2017-03-01 Tabela ofertowa (NAZWA FIRMY)- D I M A R K - el i tel
(NAZWA FIRMY) skrócona nazwa firmy
el – czego dotyczy oferta zakres elektryczny
tel – czego dotyczy oferta zakres teletechniczny

Z poważaniem


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.03.2017 | 16:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.