Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornikówwg pakietów 1-9

» Opis zapytania

Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników wg pakietów 1- 9. Szczegółowy opis zamówienia stanowią formularze cenowe (wraz z wykazem parametrów wymagalnych i oferowanych dot. pakietu nr 5, pakietu nr 9):
Pakiet nr 1- dostawa tlenu medycznego sprężonego wraz z dzierżawą butli i transportem Wykonawcy;
Pakiet nr 2 – dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli i transportem Wykonawcy;
Pakiet nr 3 – dostawa gazów medycznych – sprężone powietrze wraz z dzierżawą butli i transportem Wykonawcy;
Pakiet nr 4 - dostawa gazów medycznych – podtlenek azotu (N2O) wraz z dzierżawą butli i transportem Wykonawcy;
Pakiet nr 5 – dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika (o pojemność 25 m3 ) i transportem Wykonawcy;
Pakiet nr 6 – dostawa gazu medycznego - azot ciekły do krioterapii wraz z dzierżawą zbiornika i transportem Wykonawcy;
Pakiet nr 7 – dostawa gazów medycznych - dwutlenek węgla do laparoskopii wraz z dzierżawą butli i transportem Wykonawcy;
Pakiet nr 8 – dostawa gazów medycznych – (równomolowa mieszanina gazów 50%O2 i 50%N2O) wraz z dzierżawą oprzyrządowania, butli i transportem Wykonawcy;
Pakiet nr 9 - dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika i transportem Wykonawcy.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.02.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się