Dostawa nawozów mineralnych w 2017 r. dla Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ( 8 części):

1 Część Zamówienia- Saletra amonowa lub równoważny w big-bagach 500-600 kg w ilości 60 ton
2 Część Zamówienia- Saletrosan lub równoważny w big-bagach 500-600 kg w ilości 24 tony
3 Część Zamówienia- Mocznik lub równoważny w big-bagach 500 kg w ilości 15 ton
4 Część Zamówienia- Mocznik lub równoważny w workach w ilości 5 ton
5 Cześć Zamówienia- Tarnogran K lub równoważny w big-bagach 500 kg w ilości 30 ton
6 Część Zamówienia- Lubofos 12 lub równoważny w big-bagach 500 kg w ilości 16 ton
7 Część Zamówienia – Sól potasowa granulowana lub równoważny w big-bagach 500 kg w ilości 8 ton
8 Część Zamówienia - Nawóz mikrogranulat Pinkstart lub równoważny w workach w ilości 700 kg

Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie zamówienie, którego wykonanie powierzy podwykonawcom.
Zamawiający informuje, że wskazane oznaczenia oraz ewentualne nazwy handlowe produktów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia i dopuszcza się oferowanie nawozów równoważnych , pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie warunków eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.02.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się