Wykonanie instalacji oraz dokumentacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu w budynku