Organizacja i obsługa seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norwegii

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa seminarium Funduszu Współpracy Dwustronnej w Norwegii dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programów PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, przedstawicieli innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie MF EOG i NMF na potrzeby Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie
  • Usługi kurierskie i pocztowe
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się