Organizacja wypoczynku śródrocznego na terenie Polski pn.: „Profilaktyka zdrowotna dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia w 2017 roku”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku śródrocznego na terenie Polski, pn. „ Profilaktyka zdrowotna dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia w 2017 roku”, dla uczniów n/w placówek oświatowych :
Grupa I (część I):
Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzebini 25 uczniów 2 opiekunów
Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini 48 uczniów 5 opiekunów
Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini 87 uczniów 10 opiekunów
RAZEM 160 uczniów 17 opiekunów

Grupa II (część II):

Szkoła Podstawowa w Bolęcinie 31 uczniów 3 opiekunów
Szkoła Podstawowa w Dulowej 32 uczniów 4 opiekunów
Szkoła Podstawowa w Lgocie 23 uczniów 3 opiekunów
Szkoła Podstawowa w Myślachowicach 21 uczniów 3 opiekunów
Szkoła Podstawowa w Psarach 15 uczniów 2 opiekunów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czyżówce 29 uczniów 3 opiekunów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płokach 9 uczniów 1 opiekun
RAZEM: 160 uczniów 19 opiekunów

Przewidywana liczba uczestników dla części I: 177 w tym 160 uczniów odpłatnie oraz 17 opiekunów bezpłatnie dla części II: 179 w tym 160 uczniów odpłatnie oraz 19 opiekunów bezpłatnie .
Czas trwania zadania – 15 dni w tym 14 kolejnych noclegów w terminie pomiędzy 28.05.2017r. a 14.06.2017r. (pierwszym posiłkiem będzie ciepła kolacja, a ostatnim śniadanie).
Przez rozpoczęcie realizacji zamówienia rozumie się dzień wyjazdu.
Przez dzień zakończenia realizacji zamówienia rozumie się dzień powrotu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie
  • Instrumenty
  • Sport
  • Turystyka
  • Zabawki
  • Kultura i sztuka

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się