dostawa nawozów mineralnych dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Borusowej

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazową dostawę nawozów mineralnych dla potrzeb IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Borusowej w ilości 152 ton. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się